כמה זמן אחריות יש לקבלן ?

על פי חוק המכר זמן האחריות מתחלק ל2 חלקים:

1.שנות בדק בית הן שנות אחריות על פי הליקויי המדובר –מתחילים לספור זמן זה מרגע כניסת הלקוח לדירה.

2. שנות אחריות שלוש שנים של אחריות על אי סדרים ואי התאמה ביסודות אחריות זו מתחילה מרגע סיום שנות הבדק.