האם נעשית בדיקת איטום בבדיקה ?

בדיקת רטיבות בין הדירות כן מתבצעת וכן כלולה במחיר הבדיקה של הבדק בית, אבל איננו מציפים את הגג לבדוק את אטימות הגג,וגם אין באפשרותנו לראות 
דרך קירות את טיב ביצוע האיטום,בבדיקת בדק הבית אין הרמה של בלטות או פירוק רצפות.