האם יש לכם המלצות על בעלי מקצוע ?

בדרך כלל אנחנו משתדלים שלא להמליץ על בעלי מקצוע שאינם באחריותנו מתוך לקחי העבר שבהם המלצנו על בעלי מקצוע ולאחר מכן התמודדנו עם לקוחות ונושאים שלא קשורים למרכז הישראלי בדק בית אבל גם זה משתנה מעת לעת 

וזה בעיקר משתנה על פי הנושא והזמן.
מומלץ להתקשר ולשאול את הנציג שרות הלקוחות שלנו אם יוכל לעזור בנושא.