איך אפשר לבדוק איטום בדירה חדשה מקבלן?

אפשר לבדוק איטום בגג על ידי בדיקה חזותית שגם בודקת התאמה לתקן ובנוסף לעשות בדיקת הצפה של הגג וכך לראות את טיב האיטום לנכס.
אבל בתוך הנכס עצמו לא ניתן לבדוק את טיב האיטום מכיוון שאין דרך לראות דרך קירות אלה אם כן מפרקים ריצוף או מרימים בלטות.