האם הקבלן יכול לתקן רק חלק מהדוח ולא את כל הדוח?

במילה אחת :"כן"
הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה כמו שכל בני האדם יכולים לעשות מה שהם רוצים אבל לפי חוק המכר לקבלן יש אחריות על הדירה ואם יש ליקוי אז הוא צריך לתקן אותו.
אבל לפעמים הקבלן מקבל רק חלק מהליקויים ולא מעוניין לתקן את שאר הליקויים או לפעמים נוצר מרווח זמן בין תיקון ליקוי אחד למשנהו.
המהנדס שעושה את בדיקת בדק בית רושם בדוח רק את הליקויים שהוא מצא בבדיקה,אם יש ליקוי בדוח אז צריך לתקן אותו והדוח קביל מבחינה משפטית.
במידה והקבלן לא מעוניין לתקן את הליקוי אז אין לכם יותר מידי ברירות חוץ מלפנות לעורך דין בשביל להסביר לקבלן שאם הוא לא יתקן את הליקוי אז אתם תגיעו איתו לבית משפט.