מהו חוק מכר ?

חוק המכר הוא אחד מהחוקים הבודדים במדינת ישראל שבאים להגן על הצרכן , חוק המכר הוא חוק אשר מכריח את הקבלן לתת אחריות לדירה שהוא מוכר , למשך תקופה מסוימת כך שהוא ייאלץ לפצות את בעל הדירה על כל ליקויי בניה שיימצא בבדיקת בדק בית כל עוד שעמד בפרק הזמן הדרוש להגשת התביעה ועמד בתנאים על פי חוק המכר.