מתי כדאי לעשות בדק בית לרכוש משותף ?

מכיוון שבהרבה מקרים הקבלן מוסר לדיירים את הבניין בזמן שהבניין אינו מוכן לחלוטין אז מומלץ לעשות את הבדיקה לבניין לקראת סיום שנת הבדק.
הסיבה היא שיותר דברים משתנים בבניין וברכוש המשותף מאשר בדירה בודדת(בעיקר נושא הרטיביות במשך עונת הגשמים)  ולכן כדאי להמתין קצת עם הבדק בית לרכוש המשותף .
ורק לאחר שגרים בבניין תקופה כדאי ומומלץ להביא בדק בית כדי למצוא את כל ליקויי הבניה ולסכם הכל על דוח שקביל מבחינה משפטית.