האם יש טעם לעשות בדק בית לאחר פיקוח בניה?

כל בניין שנבנה יש מפקח בניה ששומר על מצב הבניה ומפקח עליו, ובכל זאת כמעט שאין דירה חדש שאין בה ליקויי בניה
לכן גם לאחר שהתבצע פיקוח צמוד לפרוייקט ישנו צורך בבדק בית לדירה או למבנה בשביל לגלות את הליקויים שנוצרו במהלך או לאחר הבניה.