איך הדוח נשלח אל הלקוח ?

הדוח נשלח ישירות ללקוח דרך מייל ומשמש כעדות של מהנדס בבית המשפט,הדוח איננו מודפס אלה על הלקוח להדפיס אותו ולכרוך אותו אם הינו מעוניין בכך.