איך מקבלים פיצוי מהקבלן ?

לאחר שנעשה בדק בית בדירה על ידי מהנדס מורשה תקבלו לידכם דו”ח אשר מפרט מה נבדק בדירה ומסכים את ליקויי בניה שנמצאו בה, בדו”ח יהיה רשום גם מחיר עלות התיקון של כל ליקויי בנייה שנמצאו וסיכום עם המלצות את הדוח הזה צריך להגיש לקבלן כדי שייתן את הפיצוי המתאים , במידה והקבלן לא יהיה מוכן לשלם אז פונים לבית משפט.