האם בדק בית פותר את נושא פרוטוקול ראשוני ?

פרוטוקול ראשוני אינו בגדר חובה אלה בגדר רשות , דו”ח המהנדס המונפק לאחר בדיקת הבית אמור לענות על הצורך של הפרוטוקול הראשוני-אותו פרוטוקל אשר מבקש מהדייר להביא לידי הקבלן את הליקויי בדירה החדשה בכדי שהוא יוכל לתקן ולמסור את הדירה לפי שביעות רצונו של הלקוח, בדיקת המהנדס במהלך בדק הבית היא בדיקה כוללת של רוב הליקויים בבית .
לכן לרוב בדיקה זו פותרת הדייר מהבדיקה שעליו לערוך עם הקבלן .