הקבלן אומר שהכל תקין מה עושים ?

עשיתם בדק בית הסברתם לקבלן את הממצאים והגשתם לו גם את הדוח ,אבל הוא מצידו מתחיל להסביר שהליקוי ההוא והליקוי הזה הם למעשה עומדים בתקן ומתחיל להסביר לכם כמה הכל בסדר וכמה הדוח שלכם לא בסדר

מה עושים?
במקרה כזה אין ברירה אלה לגשת לייעוץ משפטי ולראות מה הסיכוי שלכם בבית המשפט מכיוון שקבלן שלא מעוניין לתקן את הליקויים ולעזור ללקוח שלו תמיד יימצא תירוץ למה הכל תקין ושהוא בסדר.