האם יש צורך לעשות בדיקה נוספת בכדי לבדוק את הליקויים?

לא תמיד יש צורך לעשות בדיקה נוספת, זה הכל תלוי בהתאם לבדיקה הראשונה והדוח הראשון שהמהנדס מספק, אם במידה והליקויים שנמצאו בבדיקה הראשונה הינם בנושאים ויזואליים כגון :”חוסר רובה בין המרצפות” “צבע על השקעים, וכדומה- אין צורך לעשות בדיקה נוספת של בדק בית מכיוון שהלקוח בעצמו יוכל לראות את התיקונים ואין צורך בבדיקה של מהנדס בכדי לראות את התוצאות