יש לנו בעיה של לחץ מים נמוך, בזרם של המים החמים, מה לעשות?

לבעיות לחץ בזרם המים יש כמה סיבות:
 
1.התאמה של קוטר הצינור (צול) לגודל הבניין / הדירה וצרכיה.
2.האם המשאבות אכן תואמות את התכנון והתכנית.
3.בעיה טכנית במשאבות.
4.לחץ המגיע ממערכת הביוב.
 
כאמור אלו הבעיות המרכזיות, כמוהם יכולות להיות בעיות נוספות ומגוונות.בזמן בדק בית הנדסי, שם המהנדס בודק את תכנית הצנרת והאינסטלציה ורואה האם באמת יש התאמה בין התוכנית, התכנון והביצוע בבית. רק לאחר בדיקתו אפשר לדעת כיצד ואיך יש לפעול.