מהי חוות דעת הנדסית ?

חוות דעת הנדסית – היא למעשה הדוח שמקבלים בסיום הבדיקה שנעשתה במבנה, אותו דוח משמש חוות דעת הנדסית בפני בית המשפט ובמידה ונמצאו ליקויי בניה במהלך בדק בית ובעל הדירה דורש פיצויים מהקבלן/יזם .

חשוב מאוד שחוות הדעת תהיה קבילה מטעם בית המשפט ושתהיה ברורה ופשוטה ולא מסובכת או שגויה, חוות הדעת היא חשוב הלא פחות מאשר הבדיקה עצמה.