האם אפשר לקבל פיצוי על ליקוי שנמצא בנכס לאחר שכבר נעשה בדק בית ?

חשוב לציין ולהסביר שלקבלן ישנה אחריות על הדירה על פי חוק ואין קשר בין אם נעשה בדק בית בנכס או לא,אם נמצא ליקויי בניה כלשהוא, לאחר שכבר הוגשה תביעה או לאחר שכבר נעשתה בדיקת דירה על ידי מומחה עדיין ישנה אחריות על הקבלן והוא זה שצריך לעמוד באחריות הזאת.