מהם הדרישות לבניין בכדי שיהיו שתי מעליות ?

על פי תקנון התכנון והבנייה חובה להתקין 2 מעליות בבניין שגובהו מעל 27 מטר, לשם כך יש צורך לעשות מדידה של גובה הבניין , אפשר לעשות בדק בית לבניין עצמו ובמידה ונמצא ליקוי חמור כגון אי התקנת מעלית בבניין ישנה אפשרות לתבוע את הקבלן.