ועד הבית מסרב להתייחס לרטיבות בתקרה שנובעת ממי גשמים,מה לעשות ?

צריך לשכנע את ועד הבית להירשם לאגודה לתרבות הדיור, אבל בשורה תחתונה אם ועד הבית מסרב לתקן את הליקוי אז מזמינים בדיקה של בדק בית מקבלים חוות דעת מסודרת ואז אם ועד הבית עדיין לא רוצה לשלם אפשר לתבוע אותו מהם.