מה השלב הכי מוקדם שבו אפשר לגלות ליקויי בנייה ?

השלב המוקדם ביותר לזיהוי ליקויי בניה הוא בשלב תכנון הבנייה ולגלות האם ישנן אי התאמות בין התכנון לבין תקנות הבנייה הקיימות