אילו שירותים המרכז הישראלי מספק ללקוח ?

המרכז הישראלי בדק בית ליקויי בניה בודק את הנכס מפני ליקויי בנייה כאלו ואחרים על פי התקן הישראלי לבנייה ועל פי המסמכים אשר קשורים לנכס, בנוסף על כך המרכז הישראלי בדק בית מכין את חוות הדעת של הבדיקה בכדי שתהיי קבילה בבתי משפט,לבדוק את איכות התיקונים שבוצעו,לספק ליווי משפטי,לשמש כמומחה או לתת עדות בבית משפט.