מהם ליקויי בניה ?

ליקויי בניה זו הגדרה של ליקויים שנמצאים במבנה מסויים בזמן בדיקה של בדק בית אשר משפיע במישרין או בעקיפין על איכות ושווי הנכס.