מהו התהליך של בדק בית ?

1.ייעוץ ראשוני והזמנה של בדיקה הנדסית. 
2.ביצוע בדק בית על ידי מהנדס אשר מומחה להנדסת בניין.
3. להכין את חוות הדעת( הדו”ח שמפרט את כל הממצאים).
4.למסור את חוות הדעת לקבלן.
5.במידה והקבלן לא מסכים עם חוות הדעת יש לפנות לייעוץ משפטי אך במידה והסכים ומגיעים לפשרה מתקנים את הליקויים או מקבלים פיצוי על הליקויים שנמצאו בנכס.
6.בדיקה של בדק בית נוספת (חוזרת) על מנת לוודא שכל התיקונים בוצעו כהלכה.