מה עושים אם יש ליקויי בנייה בדירה ?

בכל בית יש ליקויי בניה השאלה היא מהי חומרת הליקוי ועל פי זה אפשר למצוא את הפתרון שלו.
ישנו הבדל בין ליקויי בניה חיצוני כמו דלת חורקת לבין ליקויי בניה פנימי כמו רטיבות בקירות או רצפה/קיר עקום.
אבל לכל בעיה יש פיתרון השאלה נמדדת במחיר ולשם זה נועד בדק בית .