ליקויי בנייה

פיקוח בנייה > פיקוח בניה ניהול פרויקט

פיקוח בניה - מפקח בניה

פיקוח בניה ניהול פרויקט

מפקח בניה דואג לניהול הפרויקט מתחילתו ועד סופו.

המרכז הישראלי מציע לכם פיקוח בניה ברמה הגבוה ביותר , בכדי להקל על הלקוחות שלנו ובכדי שהכל יהיה ברור ומובן יותר גם למי שאינו מגיע מתחום הנדלן והבניה- חילקנו את נושא פיקוח בניה לשלושה שלבים , משלב התכנון והשרטוט ועד שלב ההקמה והמסירה של המבנה לידי הלקוח .


המרכז הישראלי בדק בית מפקח ומנהל את הפרויקט, מול כל הגורמים כגון :

  • הבנק המלווה של הפרויקט .
  • הקבלן / יזם .
  • קידום הפרויקט וניהולו מול רשויות המס .
  • רשויות התכנון והבנייה .
  • ניהול ישיבות עם הלקוח / חברי נציגות הקבוצה .

הכל בשקיפות ובשיתוף פעולה מלא עם הלקוח או עם חברי הקבוצה עד לשלבי סיום ומסירת הדירות לדיירי הקבוצה.
צוות המשרד של המרכז הישראלי בדק בית בע"מ ינהל את הפרויקט ויעבוד בתיאום:

מנהל פרויקט ניהול יום יומי – בנקאי , וקשר שוטף עם חברי הקבוצה /יזם /קבלן.
מפקח בניה בעל ניסיון בביצוע עבודות דומות לשלב ניהול ותיאום התכנון והביצוע, ובנוסף מפקח בניה צמוד במהלך הבניה אשר כולל ניהול צוות היועצים.

שלבים פיקוח בניה :

  • פיקוח בניה שלב א – ניהול ותיאום הפרויקט בשלב התכנון הכולל בתוכו ביקורים באתר הבניה,תכנון,ניהול כספי נכון ועוד.
  • פיקוח בניה שלב ב – ליווי תכנון, תיאום תכנון, ניהול בין היועצים כולל יועצי חשמל אינסטלציה מיזוג אוויר יועצי חנייה קונסטרוקטורים אדריכלים .כולל מכרזים ובחירת קבלנים.
  • פיקוח בניה שלב ג – תאום ופיקוח מלא על הביצוע ומעקב תקציבי ומסירת הפרויקט ללקוח.