ליקויי בנייה

פיקוח בנייה > מפקח בניה ניהול ותיאום

מפקח בניה ניהול ותיאום

שלב א' – ניהול ותיאום הפרויקט בשלב התכנון על ידי מפקח בניה

שלב הראשון שבו מפקח בניה מתחיל בתכנון ותיאום הפרויקט הן:

 

  • ביקור מפקח בניה באתר הפרויקט כדי לעמוד על התנאים המיוחדים של האתר וסביבתו.
  • קידום הפרויקט עם צוות התכנון לרבות תיאומים בן כל היועצים והמתכננים של הפרויקט יועצי חשמל אינסטלציה חשמל חנייה אדריכלים וכ"ו .
  • קידום התכנון אל מול הרשויות ועד לקבלת היתר הבנייה.
  • בחינת חלופות או שינויים בנושא תכנון אדריכלי ומפרט הטכני לרבות מערכות מיזוג אוויר קונסטרוקציה ואינסטלציה .
  • הצגת התכניות הסופיות על ידי מפקח בניה בפני הקבלן/יזם נציגות בקבוצה, והבנק. מתן אינפורמציה שוטפת לחברי הקבוצה /קבלן/יזם ניהול הכספי בהתאם לדרישות הבנק המלווה, הוצאת הודעות ועדכונים.
  • בדיקת גורמים פיננסים (בנקים) ללווי הפרויקט. חתימת חוזים בין חברי הקבוצה והבנקים.
  • ליווי יום יומי בידי מפקח בניה צמוד ,דיווח כלכלי והנדסי שוטף, ומתן מענה לשאלות, בקשות, וכל נושא הדרוש בניהול וקידום הפרויקט.
  • סקירת תוכניות, המפרטים וכתבי הכמויות שהוכנו ע"י האדריכל –מתכנן והיועצים על מנת לוודא התאמתם והשלמתם.
  • מפקח בניה בעל ניסיון רב ייעץ לאדריכל/למתכנן הפרויקט וליועצים ביחס לשיטה ולצורה של המפרטים וכתבי הכמויות בהתאם לתנאי הפרויקט .
  • חוות דעת לנציגות בעניין האומדן התקציבי כפי שיוכן ע"י היועצים. וקבלת הסכמה למסירה לקבלת הצעות מקבלנים.