2 בדק בית
 

איך נקבעת עלות בדק בית ?

 בדק בית הינה בדיקה שנעשית על ידי מהנדס בניין (רצוי עם מספר שנים של ניסיון בשטח) לכן עלות הבדיקה נקבעת על ידי ניסיון המהנדס +גודל הדירה שעל המהנדס לבדוק + מיקום הדירה(בדיקה באילת למשל תהיה יקרה יותר בעשרות אחוזים רק בגלל ההגעה למקום) + מהות הבדיקה (בית/דירה/בניין/עסק וכ"ו)